پنج‌شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1392 ساعت 21:27

                  بسم الله الرحمان الرحیم.

            دو سه روز قبل در خیابان آزادی نزدیک صنعتی ی دانشگاه شریف جلوی شهرداری ی منطقه ی نه یک عکس و نوشته دیدم که وسط خیابان نصب کرده بودند. این طور بود:

جوانی فراتر از زمان

[عکس]

شهید دکتر

سیّدعبدالحمید دیالمه

آنچه که ما از ابتدای انقلاب فاقد آن بودیم

و چوب آن را می خوریم، این است که

افراد را درست نمی شناختیم

و آگاهی از مواضع آنان نداشتیم.

سازمان بسیج مستضعفین

            پایان نقل از نوشته.

            من گمان می کنم پنهان بودن مواضع و اعتقادات افراد، و تأسف خوردن افراد دیگر که چرا از مواضع و اعتقادات آن افراد آگاهی نداشتند، عمدتاً در ایدئولوژیها و تفکرات «ضد دموکراتیک» وجود دارد. اگر حکومت و ساختار اجتماعی در حد قابل قبول دموکراتیک و آزاد باشد، و نیاز نباشد مواضع و اعتقادات و باورها و تمایلات پنهان باشد و این طور نباشد که فقط در فعالیتهای مخفی و زیرزمینی بتوان دیدگاههایی غیر از دیدگاههای رسمی و مورد پسند حکومت را ابراز کرد و تبلیغ کرد، خب چرا فرد الف مواضعش روشن و آشکار نباشد و فرد ب ناراحت باشد که نتوانسته آگاه شود از مواضع و اعتقادات فرد الف؟

            حکومت و جامعه ی غیر دموکراتیک و غیر آزاد، استعداد پنهان کردن مواضع و اعتقادات افراد را زیاد می کند. و همهنگام، حکومت غیر دموکراتیک و غیر آزاد، که خودش از عاملهای مهم روشن نبودن مواضع و اعتقادات افراد است، از طریق تفتیش عقاید و ... سعی می کند مواضع و اعتقادات را کشف و ضبط و ردیابی کند! و به افرادی هم که از جمله به دلیل غیر دموکراتیک بودن و غیر آزاد بودن حکومت، مجبور شده اند مواضع و اعتقادات خود را پنهان کنند، می گوید «...»!

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo